مقاله رهبری نظریه و عوامل ذاتی رهبری

مقاله رهبری نظریه و عوامل ذاتی رهبری
رشته تحصیلی : مدیریت

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 28

حجم فایل (به کیلوبایت) : 135

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4000 تومان

خرید و دانلود

فهرست مطالب
رهبری    1
نظریه رهبری    2
مرحله اول تحقیقات    4
مرحله دوم تحقیقات    7
مرحله سوم تحقیقات    8
عناصر رهبری    9
روابط متقابل    10
موقعیت خاص رهبر    13
وصول به هدف با هدف های مشخص    16
شیوه های رهبری    17
عوامل ذاتی مدیر    19
عوامل ذاتی مرئوسین    19
عوامل ذاتی موقعیت    20
برای بررسی منظم نتایج تحقیقات مورد مطالعه ، نخست تحول و تطوری را که تاکنون در نظریه رهبری صورت گرفته به ترتیب تاریخ و قدمت زمان باختصار شرح می دهیم ، و سپس براساس نتایج حاصله از این تحقیقات رهبری را تعریف می کنیم و به شرح عناصر اساسی و شیوه های مختلف آن می پردازیم.
مرحله اول تحقیقات : آن چ که در پروژهشهای اولیه مورد توجه محققان قرار داشت تشخیص خصوصیات خلقی و جسمانی رهبر بود که او را از سایر افراد گروهی که وی در آن عضویت داشت، متمایز می نمود. اغلب چنین تصور می شد که قدرت رهبری سازمان در شخص واحدی متمرکز است، و چنانچه شخصی را برای اداره دستگاه برگزینیم که صفات روانی و جسمانی مشخصی داشته باشد، در این صورت خواهد توانست نیروی افراد را در جهت هدف های عالیه سازمان هدایت و رهبری کند. براساس این فکر کوشش های متعدد به منظور شناسائی صفات شخصی لازم برای رهبری به عمل آمد.
...