تحقیق راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری

تحقیق راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری
رشته تحصیلی : مدیریت

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 46

حجم فایل (به کیلوبایت) : 39

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4000 تومان

خرید و دانلود

راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری

فهرست مطالب
1-مقدمه
2 -تاریخچه
3-تعریف بهره وری
4- تفاوت بهره وری با تولید
5- اهمیت بهره وری
6- سطوح بهره وری
7-چرخه مدیریت بهبود بهره وری
8- تعریف شاخص های بهره وری
9- انواع شاخص های بهره وری
10-اثربخشی
11-سطوح مختلفی که شاخص های بهره وری برای اندازه گیری می شوند
12-واحد اقتصادی
13- ارزش افزود
14- روش های محاسبه ارزش افزوده
15- ارزش ستانده
16-مصرف واسطه
17-جبران خدمات کارکنان
18-تشکیل سرمایه
19-ارزش موجودی سرمایه
20-انرژی
21- شاخص های تعدیل
22- تمرین عملی 1
23- تمرین عملی 2
24- محاسبه ارزش افزوده از سه روش
25- منابع و مآخذ
----------------
در سالهای آغازین هزاره سوم کشورهای جهان سعی دارند که سهم بیشتری از تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند برای نیل به این هدف باید بتوانند توان رقابت پذیری خود را افزایش دهند و این امر جز از طریق ارتقای بهره وری امکان پذیر نخواهد بود بررسی سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی در کشورهای     توسعه یافته یا در حال گذار بیانگر این واقعیت است که در دو دهه گذشته در این کشورها سعی شده سهم عمده ای از رشد اقتصادی از طریق رشد شاخص های بهره وری کل عوامل تامین شود در صورتیکه کشور ایران بخواهد سطح توسعه یافتگی خود را به سطح کشورهای فوق برساند بجز ارتقای بهره وری سازو کار دیگری دراختیار ندارد ...