تحقیق قاعده فقهى و تعارض اصاله الصحه با استصحاب

تحقیق قاعده فقهى و تعارض اصاله الصحه با استصحاب
رشته تحصیلی : حقوق

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 28

حجم فایل (به کیلوبایت) : 44

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3500 تومان

خرید و دانلود

بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب

فهرست:
چکیده            
1- اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفی   
دلایل اصل صحت به معنای جواز تکلیفی   
2- اصل صحت به مفهوم وضعی   
ادله اصل صحت به مفهوم وضعی
اجرای اصل صحت در عقود  
موارد جریان اصل صحت در اعمال ، عقود و ایقاعات  
لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات  
مراد از اصل صحت، صحت واقعى است یا صحت‏به اعتقاد فاعل؟  
اصل صحت از امارات است‏یا از اصول عملیه؟  
حکم تعارض اصل صحت ‏با استصحاب  
اصل صحت در حقوق مدنى ایران  
منابع    

چکیده
یکى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصاله‏الصحه‏» است، که کاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشکال مختلف مورد استفاده واقع مى‏گردد. این اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد که ذیلا  ابتدا به تعریف و توضیح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مى‏شود و  سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم
...
مرحوم میرزاى نائینى غروى نسبت‏به آنچه از شیخ انصارى (ره) نقل شد، اعتراض کرده و گفته است: اگر تردید در جناب ثمن از این جهت‏باشد که شرعا قابل تملک است‏یا خیر، در اثر چنین معامله‏اى باعث نمى‏شود که مبیع به ملک مشترى داخل شود چه این که لازم مى‏آید مبیع بدون ثمن وارد ملک مشترى گردد که با حقیقت‏بیع که مبادله بین عوض و معوض است، منافات دارد، لذا صحیح نیست، حاصل این که جریان اصل صحت‏با اصل عدم انتقال در این مساله، متعارض مى‏شوند
...