مقاله حقوقی انعقاد قراردادهای الکترونیکی و قوانین آن

مقاله حقوقی انعقاد قراردادهای الکترونیکی و قوانین آن
رشته تحصیلی : حقوق

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 77

حجم فایل (به کیلوبایت) : 45

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 6500 تومان

خرید و دانلود

فهرست مطالب:

مقدمه:
انعقاد قراردادهای الکترونیکی
مبحث اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی
گفتار اول : انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی
گفتار دوم : انعقاد قراردادهای تشریفاتی در محیط الکترونیکی
1    ) اشکال تشریفات
( 1 -1 ) صراحت در بیان قصه
( 1 -2 ) شرط قبض مال موضوع قرارداد
( 1 - 3) کتبی بودن و امضاء شدن قرارداد
( 1 -4) تنظیم سند رسمی
2    ) تأمین تشریفات با داده ی پیام
( 2- 1 ) شرط صراحت
( 2 -2 ) شرط قبض مال موضوع تعهد
( 2- 3 ) کتبی بودن و امضاء شدن اسناد
(2- 4) قیاس ساختاری نوشته و امضاء دستی با نوشته و امضاء الکترونیکی
( 2- 5) مواضع قانونی در موضوع برابری داده پیام با نوشته و امضاء دستی
مبحث دوم: شرایط تشریفات
زمان و مکان موضوع عقد
گفتار اول : سیستم های دارای نص خاص
گفتار دوم : سیستم های فاقد نص
مفهوم ارسال و وصول
( 1- 1 ) زمان دریافت
( 1 -2 ) مکان ارسال و دریافت
مبحث سوم : قواعد عمومی حاکم بر زمان و مکان وقوع عقد در حقوق ایران
گفتار اول : چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی
گفتار دوم : ماهیت قراردادهای الکترونیکی
( 1- 1 ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیکی
( 1 -2 ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق سرویس وب
منابع

---------------------- بخشهایی از متن:
انعقاد قراردادهای الکترونیکی
قراردادها را به اعتبار ابزار بیان قصد، می توان به قراردادهای الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که طرفین از سیستمهای مخابراتی ( الکترونیکی  که نوری و مانند آن) وبه عبارت دیگر از(( داده پیام)) به منظور بیان قصد خویش استفاده می کنند
...
عاملی که در قراردادهای الکترونیکی ، به طور خاص ، نظریه «وصول» را تقویت می کند . آگاهی ارسال کننده پیام از وصول یا عدم وصول پیام به مقصد است . چنانکه نظریه «ارسال» حاکم بر زمان وقوع عقد باشد ، این نتیجه را در پی دارد که ارسال پیام ، علی رغم علم ارسال کننده بر عدم وصول پیام به مقصد ، سبب وقوع عقد باشد .
...