تحقیق انتخابات ریاست جمهوری و ویژگیهای آن

تحقیق انتخابات ریاست جمهوری و ویژگیهای آن
رشته تحصیلی : تحقیق

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 29

حجم فایل (به کیلوبایت) : 27

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3500 تومان

خرید و دانلود

فهرست
راهبرد اساسی در انتخابات     2
ویژگیهای رئیس جمهور    2
حقوق مردم در انتخابات ریاست جمهوری    3
مواردی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران    4
چگونه مشارکت حداکثری تحقق می یابد    6
برگزاری سالم وقانونی انتخابات    7
بالا بردن سطح رضایتمندی مردم    7
ویژگیهای رئیس جمهور    10
موقعیت و مسئولیتهای رئیس جمهوری ایران    11
مسئولیتهای رئیس جمهور    12
تعامل رئیس جمهوری با سیار قوا    14
اشکال تعامل رئیس جمهور با سایر قوا    15
نوع رای گیری در برخی کشورها    18
رئیس قوه مجریه در برخی کشورها     19
منابع
بخشی از متن:
موقعیت و مسئولیتهای رئیس جمهور:
1-موقعیت رئیس جمهور: براساس قانون اساسی پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه و جزء در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود برعهده دارد اصل 113 قانون اساسی.
احراز این مقام عالی، او را در موقعیت برجسته قانونی در سطح داخلی و بین المللی قرار میدهد.
...