تحقیق امنیت و نظم اجتماعی از منظر سیاست جنایی

تحقیق امنیت و نظم اجتماعی از منظر سیاست جنایی
رشته تحصیلی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 51

حجم فایل (به کیلوبایت) : 28

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

نوشتاری که در پیش رو دارند ، تحقیق و پژوهشی است که بطور اجمال امنیت و نظم اجتماعی را از رهگذر سیاست جنائی مورد بررسی قرار داده است . در این زمینه سعی شده است برای بیان موثر در برقراری امنیت و نظم اجتماعی مباحث و موضوعات مهم سیاست جنائی را که در امر مبارزه علیه بزهکاری ، پیگشری از آن و همچنین اصلاح و درمان مجرمام مؤثر است ارائه طریق نماید و جایگاه هر یک را به اختصار برجسته سازد در این بررسی که بیان مفاهیم و تعاریف اصطلاحات و واژه های مهم شرح گردیده ، مبحثی در دو فصل که در واقع دو روی یک سکه اند نقش دو گانه سیاست جنائی را در تمین امنیت مورد مطالعه و تحقیق قرارداده است :
فصل اول سیاست جنائی سنجیده امنیت
فصل دوم سیاست جنائی نسنجیده امنیت

...

گفتار دوم – بایسته های تقنینی
1-تجدید دامنه مداخله حقوق جزا
امیل دورکیم ( 1917-1858) فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی ، تعریفی از جرم ارائه کرده است که جنبه کلاسیک پیدا کرده است می گوید هنگامی کرداری جرم محسوب می شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی ( گروهی ) را جریحه دار سازد . این بدان مفهوم است که قضاوت جامعه آن عمل را جرم تلقی می کند و نه خصوصیتهای عینی آن عمل را از این جهت بزه و جرم مفهومی نسبی و اجتماعی است و حسب زمان و مکان ممکن است جرم محسوب شود یا نشود.

...