مقاله بررسی اصل 138 قانون اساسی

مقاله بررسی اصل 138 قانون اساسی
رشته تحصیلی : حقوق

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 64

حجم فایل (به کیلوبایت) : 64

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 6500 تومان

خرید و دانلود

جامع ترین تحقیق در این خصوص با 64 صفحه

فهرست مطالب
مقدمه
قانون اساسی
متن و مقدمه قانون اساسی
قانون عادی
آئین نامه ها و تصویب نامه های خلاف قانون و اصل 138 ق. ا
دلایل پیدایش مقررات دولتی
انواع مقررات دولتی (آئین نامه، تصویب نامه ، سایر مقررات دولتی)
آئین نامه
انواع آئین نامه ها (اجرائی، جایگزین قانون، مستقل)
انواع آئین نامه های مستقل(انتظامی، ضرورت)
تصویب نامه ها 
سایر مقررات دولتی (بخشنامه، دستورالعمل، مصوبه و ...)
اصل 138 قانون اساسی
مراجع صلاحیتدار برای وضع مقررات دولتی
سایر مقامات اجرائی دولت و دیگر اشخاص حقوق عمومی
شرایط اعتبار مقررات دولتی
نحوه نظارت بر آئین نامه های دولتی
نقش رئیس جمهور در تشکیل هیئت وزیران
معرفی وزراء به مجلس برای رای اعتماد
ریاست هیئت وزیران
کمیسیون متشکل از چند وزیر 
ارسال تصویب نامه ها وآئین نامه های دولت برای رئیس مجلس
وظایف و اختیارات هیات وزیران
اصول مصوبات قوه مجریه
ارتباط رئیس جمهور با هیئت وزیران
مدت وزارت وزیر
امضای قوانین و تصویب نامه ها
صلاحیت دیوان عدالت اداری
مرجع حل اختلاف درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری و ...
نکات مورد توجه در مورد وزراء‌
نکات مورد توجه در مورد هیات وزیران
کمیسیون های دولت
منابع
بخشی از متن:

قانون اساسی متشکل از مجموعه قواعد و مقررات کلی است که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه گانه کشور و ارتباط آنها را با یکدیگر و حقوق و آزادیهای افراد را در مقابل دولت مشخص می نماید.اینکه شکل حکومت جمهوری است یا سلطنتی،اینکه پارلمان از یک مجلس تشکیل می شود یا دو مجلس و وضع قانون به چه ترتیب صورت می گیرد. اینکه در جمهوری،رئیس جمهور بر اساس رای مستقیم ملت انتخاب می گردد یا با رای نمایندگان مردم و بنحو غیر مستقیم و چه اختیارات و مسئولیتهایی دارد و در جمهوری اسلامی رهبر چه شرایطی باید داشته باشد و بالاتر از رئیس جمهور قرار می گیرد واز جانب مجلس خبرگان انتخاب می شود،اختیارات و وظایفش چیست و نظایر آن در قانون اساسی جای می گیرد.
...